Gode, digitale verktøy for foreningen

Rundt i Norges land finnes mange ildsjeler. Ildsjeler som brenner for noe, og som ønsker å gjøre en forskjell. Slike ildsjeler er ofte pådrivere til dugnader eller i foreninger.

Organisering

Når mennesker kommer sammen og starter en forening, har de ofte vidt forskjellige bakgrunner og like forskjellige hverdagsliv. Organisering av disse foreningene baserer seg ofte på hvem som har tid og motivasjon til å sitte som ledere eller kasserere. Det er gjerne ulikt fra forening til forening hvilke andre verv de behøver.

Sosiale medier og e-post

Det har vært en utvikling som tilsier at flere foreninger oppretter nettsider på sosiale medier som Facebook og Instagram. Slik kommer foreningen nærmere både medlemmer, potensielle medlemmer og partnere. De fleste som er aktive i foreninger, har ofte fulltidsjobber og familieliv ved siden av. Det kan være vanskelig å få kabalen til å gå opp når det kommer til tidsbruk. Det kan være lurt å fordele arbeidet mellom flere medlemmer.

Smart verktøy

Det finnes verktøy som kan hjelpe foreningen med å organisere og fordele arbeidet. Et slikt hjelpemiddel finnes på Kundo. Ved bruk av et slikt verktøy får foreningen kontroll på alt av e-post, sosiale medier, chatter og forum. Alt samles på ett sted, hvor alle kan gis tilgang. Dermed blir det enklere å fordele arbeidet.

spacer